Su Kaçağı Tespit Bulma

Bahçe Katı Evim Su Alıyor 5 Sebepleri Ve Çözümü Nedir?

Bahçe Katı Evim Su Alıyor

Evin, binanın veya işyerinin zemin katında veya bodrumunda ortaya çıkan nem, rutubet, lağım kokusu veya ağır kokular, gözle görülür su sızıntısının belirtileri olabilir. Özellikle yağmurlu havalarda su sızıntısı artabilir, bu da bodrum zemininde su birikintilerine neden olabilir. Bu tür su sızıntıları genellikle dışarıdan bakıldığında gözle görülmese de, bodrum katın sürekli kullanılmadığı durumlarda oluşan kokuların yayılmasıyla fark edilebilir.

bina temelinden su çıkıyorsa ne yapılır

 

Bina Temelinden Su Geliyorsa Ne Yapılır?

Bodrum katın nem, rutubet, lağım kokusu ve ağır kokularla dolu olması, yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir ve bu durum dayanılmaz hale geldiğinde, su kaçağının tespiti ve engellenmesi için bir çözüm arayışı başlatılır. Bu noktada, drenaj hizmeti veren profesyonel firmalardan yardım almak önemlidir.

Su kaçağı tespiti ve onarımında dikkat edilmesi gereken önemli hususlar vardır. Bu hususlara geçmeden önce, doğru bir usta seçimi yapmanın önemli olduğunu belirtmek önemlidir. İyi bir usta ile birlikte detaylı bir tespit çalışması yapılmalıdır. Bu tespit çalışması, yapılacak olan çalışmanın amacını ve yöntemini belirlemede kilit bir rol oynar.

Yapılacak çalışmanın amacı, binanın bodrumundan çıkan suyun kaynağını belirlemektir. Yapılacak tespit çalışması sayesinde, su sızıntısının nedeni doğru bir şekilde belirlenir ve buna uygun bir çözüm planı oluşturulabilir. Bu aşamada, profesyonel bir ekip tarafından kullanılan modern ekipmanlar, su sızıntısının kaynağını hassas bir şekilde belirleyebilir ve etkili bir çözüm sağlayabilir.

bahçe katı evin su alması çözümü

Bahçe Katı Evlerin Su Alması Nedenleri Ve Çözüm Yolları Nelerdir?

Birinci amaç, binanın bodrumundan çıkan suda lağım kokusu tespit edilmesi durumunda, bu durumun genellikle kanalizasyon giderinde bir arıza olduğunu göstermesidir. Bu arıza, binanın kendi kanalizasyon giderinde olabileceği gibi çevre binaların kanalizasyon giderinde de meydana gelmiş olabilir. Eğer lağım kokusu ve su sızıntısı sorunu, kanalizasyon giderindeki bir arızadan kaynaklanıyorsa, bu sorunun hangi bölümünden kaynaklandığı tespit edilmelidir. Ardından, tespit edilen arızalı bölgede tadilat ve tamirat çalışmaları yapılabilir.

Kanalizasyon giderindeki arıza tespit edildikten sonra, eğer kanalizasyon gideri eski ve ilerleyen zamanlarda başka yerlerden de arıza yapma ihtimali varsa, kanalizasyon gideri tamamen yenilenebilir. Bu durumda, kanalizasyon giderinin modern ve dayanıklı malzemelerle değiştirilmesi, gelecekte olası sorunları önleyebilir.

Çalışmanın amacı, kanalizasyon giderindeki arızayı tespit etmek ve onarmaktır. Bu nedenle, yapılacak olan çalışma, tamamen drenaj çalışmasından farklı bir yöntem ve şekilde gerçekleşecektir. Profesyonel bir ekip tarafından kullanılan modern ekipmanlar ve detaylı tespit yöntemleri, sorunun kökenini belirleyerek etkili bir çözüm sunabilir. Bu süreçte, hem binanın hem de çevre binaların kanalizasyon giderlerinin güvenli ve sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak amaçlanır.

evin su almasının çözümü

Evlerin Su Almasının Çözümü Nedir?

İkinci amaç, binanın bodrumunda çıkan suyun lağım kokusu içermemesi durumunda, bu suyun genellikle yağmur sularından kaynaklandığını işaret eder. Bu durumda çözüm, binanın etrafında bir drenaj sistemi kurulmasıdır. Drenaj sistemi, profesyonel bir usta tarafından titizlikle yapılmalı ve bir kez doğru bir şekilde uygulanmalıdır. Drenaj sistemi, binanın etrafındaki yağmur suyu ve zemin suyunu, binanın içine sızmadan bir köşede toplamayı ve buradan belediyenin atık su borusuna bağlamayı amaçlar.

Drenaj sisteminin kurulumundaki temel amaç, binanın etrafındaki suyu etkili bir şekilde toplamak ve yönlendirmektir. Herhangi bir hata, bodrum katta bile olsa bir damla suyun içeri sızmasına neden olabilir ve bu da yapılan tüm çalışmaların boşa gitmesine yol açabilir. Bu hatayı önlemek için drenaj sistemi doğru bir şekilde kurulmalıdır.

Drenaj çalışması iki ana kısımdan oluşur:

1. Birinci Kısım: Bina bodrum katının etrafındaki toprak, temel betonunun alt seviyesine kadar boşaltılır. Toprak, eğim yönü ve miktarına göre düzenlenir, ardından zemin tesviye edilir. Tesviye edilen zeminin üzerine bir miktar çakıl serilir ve ortalama 60-100 luk delikli drenaj borusu döşenir. Drenaj borularının eklem yerleri, akımın yönüne göre ayarlanır ve boruların meyili, her tarafında aynı derecede olacak şekilde belirlenir. Drenaj boruları, çakıl taşlarının aralarından süzülen suyun deliklerini tıkamamak için keçe ile sarılır. Keçe ile sarılan drenaj boruları, çakıl taşı ile doldurulur ve ardından naylon veya benzeri malzeme ile toprak üzeri tamamen kapatılır.

evin su basması durumunda yapılacaklar

Evin Su Alması Durumunda Yapılacaklar Nelerdir?

İkinci Kısım: Binanın etrafına döşenen drenaj giderini belediyenin ana atık su giderine bağlamak için yapılan çalışmadır. Bu çalışma, drenaj sisteminin bittiği noktadan başlar. Drenaj sisteminden gelen suyu belediyenin atık su borusuna bağlama işlemidir. Bu noktada iki alternatif ortaya çıkar.

Birinci alternatif: Bina etrafına döşenen drenaj borusunun meyili dikkate alınarak binanın bir köşesine drenaj kuyusu yapılır. Bu kuyu içine su seviyesine duyarlı çalışan bir motopomp yerleştirilir, motopompun borusu da belediyenin atık su giderine bağlanır. Su seviyesi yükseldikçe motor kendiliğinden çalışarak suyu atık su giderine gönderir.

İkinci alternatif: Bina etrafına döşenen drenaj borusunun gideri doğrudan atık giderine bağlanır. Belediyelerin atık su boruları genellikle yerin altında 3-4 metre derinlikte bulunur. Drenaj borusunun giderinin devamında meyile uygun bir şekilde yer altından belediyenin atık su borusuna kadar tünel kazılır. Bu tünel içerisine döşenen korige boru ile drenaj sisteminden gelen su belediyenin atık su borusuna gönderilir. Her iki seçenek de kullanılabilir.

  1. Drenaj giderini atık su borusuna motopomp aracılığıyla göndermek istendiğinde: Bina etrafına ayrıca bir drenaj kuyusu yapılır ve içine motor monte edilir. Motorun borusu atık suya kadar olan kısma yer üzerinden bir kanal yapılması gerektirir. Bu kanal yapılırken parke taşları sökülür, bahçe duvarı varsa yıkılır, asfalt kırılır. Yani drenaj kuyusuna yapılan motopomp ile ayrı bir gider çalışması yapılır ve drenaj sisteminin suyu atık su giderine bağlanır. Yer altından tünel kazılarak yapıldığında ise çalışmaların tamamı yerin altından olduğu için üst yapıda kaldırım taşları, bahçe ve peyzaj bitkileri zarar görmez, asfalt kırılmaz.
  2. Drenaj borusu giderini tünel kazılarak bağlandığında: Çalışma bir defa yapılır ve ömürlük olur. Drenaj giderinin içerisindeki su kendiliğinden akar, bu nedenle ayrıca bir kuyuya veya motopompa ihtiyaç duyulmaz. Elektrik masrafı olmaz. Tünel kazılarak yapılan gider ömürlük olurken, diğer yöntem zaman içinde arıza verebilir. Motopomp yöntemi genellikle müteahhitler tarafından tercih edilir. Kuyu veya motopomp ile ilgili bir arıza çıkana kadar geçen süre içinde müteahhit zaten daireleri satabilir ve kalıcı çözüm için yapılması gereken çalışma ve masraflar ev sahiplerine kalabilir.
  3. Drenaj gideri tünel kazılarak bağlandığında: Meyile uygun bir şekilde gelen su, aynı akıntı hızıyla atık su borusuna gönderilir. Akım olduğu için binanın etrafındaki suyun tamamı toplanmasına katkıda bulunur.

Burada tercih ettiğimiz yöntem, drenaj kuyusundaki suyu tünel kazarak atık su borusuna bağlamaktır. Tünel kazılarak bağlandığında, drenaj kuyusundaki su alt seviyesinin üzerinde olduğu için doğal bir meyil oluşacaktır. Bina etrafından meyil yönüne doğru döşenen delikli drenaj borusundan gelen su da aynı şekilde meyil ile atık su borusuna doğrudan bağlanacaktır.

Su kaçağının neden olduğu, neden kaynaklandığı, nasıl oluştuğu ve çözümünün nasıl sağlandığı dört ana başlık altında ele alınacaktır:

  1. Kanalizasyon Tesisatı Borularından Kaynaklanan Kaçak Sular.
  2. İptal Olmuş Kanallardan, Rögarlardan ve Tuvalet Giderlerinden Gelen Kaçak Sular.
  3. Yağmur Sularından Kaynaklanan Kaçak Sular.
  4. Taban Suyundan Kaynaklanan Kaçak Sular.

kanalizasyon su kaçağı

 

Kanalizasyon Tesisatı Borularından Kaynaklanan Kaçak Sular

Su kaçağının kaynağı, binanın kendi kanalizasyon giderinde veya çevre binaların kanalizasyon giderinde olabilir. Bu durumda, kanalizasyon giderindeki arızanın tespiti önemlidir. Yapılacak kontrol ve inceleme sonucunda, kanalizasyon giderindeki su sızıntısının hangi bölümden kaynaklandığı belirlenir. Ardından, bu bölümde tadilat ve tamirat çalışmaları yapılır veya kanalizasyon gideri eski ise tamamen yenilenir.

İptal Olmuş Kanallardan, Rögarlardan ve Tuvalet Giderlerinden Gelen Kaçak Sular: Eski yerleşim yerlerinde, özellikle İstanbul’un tarihi bölgelerinde, iptal olmuş kanallar, rögarlar ve tuvalet giderleri nedeniyle su kaçakları sıkça görülebilir. Eski binalarda yapılan tadilatlar, eski logarların iptali veya eski logarların tamir edilmemesi gibi durumlar su kaçaklarına sebep olabilir. Bu durumda, eski yerleşim yerlerinde su kaçağı oluşumunu engellemek için dikkatli bir tadilat ve onarım çalışması yapılmalıdır.

Yağmur Sularından Kaynaklanan Kaçak Sular: Binanın bodrum katında, zemin katında veya giriş katlarında oluşan su kaçakları yağmur sularından kaynaklanıyorsa, çözüm olarak drenaj sistemi çalışması yapılmalıdır. Drenaj sistemi, yağmur suyunu ve zemin suyunu binanın içine girmeden toplamayı ve atık su borusuna yönlendirmeyi amaçlar. Drenaj sistemi kurulumu, iyi bir usta tarafından yapılmalı ve binanın çevresindeki suyun etkili bir şekilde kontrol altına alınmasını sağlamalıdır.

Taban Suyundan Kaynaklanan Kaçak Sular: Binanın bodrum katında veya zemin katında oluşan nem, rutubet ve lağım kokusu taban suyundan kaynaklanıyorsa, bu durumda yapılacak çalışma, drenaj sistemi ile taban suyunun kontrol altına alınmasıdır. Drenaj sistemi, binanın altındaki suyun etkili bir şekilde tahliye edilmesini sağlar ve nem, rutubet gibi sorunların önlenmesine yardımcı olur.

Sonuç olarak, su kaçağı sorunlarına yönelik doğru bir teşhis ve etkili bir çözüm için iyi bir usta seçimi önemlidir. Binanın durumuna özel olarak uygulanacak uygun tedbirlerle su kaçakları önlenerek, bina sağlıklı ve güvenli bir şekilde kullanılabilir hale getirilebilir.

Share:
Blog

Tüm su kaçağı ve tamirat işlerinde teknolojik cihazlar ve gelişmiş modern yöntemler kullanarak üstün tesisat hizmetleri sağlıyoruz.

Comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hemen Ara